First slide

Chi tiết sách

Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt quy mô vừa và nhỏ
Tác giả: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2019
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 98
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Cuốn sách này giúp người đọc:
1. Nắm được một số vấn đề thường gặp trong chăn nuôi gà thịt ở nông hộ và nguyên nhân
2. Nắm vững các giải pháp về mặt kỹ thuật
3. Triển khai hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học trong cơ sở chăn nuôi gà thịt
4. Dùng vắc-xin đúng kỹ thuật để phòng bệnh cho đàn gà thịt
5. Biết sử dụng chế phẩm vi sinh và xử lý chất thải, xác chết trong chăn nuôi gà thịt
6. Sử dụng đúng kháng sinh trong chăn nuôi gà thịt
Sách liên quan