First slide

Chi tiết sách

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm - Tập 1
Tác giả: Hội chăn nuôi Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NXB Nông nghiệp, 2000.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 643
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Sự hình thành và phát triển ngành chăn nuôi cùng với những Thành tựu khoa học và công nghệ từ năm 1945 đến nay. Di truyền, giống vật nuôi. Công nghệ sinh sản. Dinh dưỡng gia súc, gia cầm. thức ăn chăn nuôi. Độc tố và chất kháng dinh dưỡng trong thức ăn. Chế biến thức ăn gia súc. Chăn nuôi lợn
Sách liên quan