First slide

Chi tiết sách

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LỢN
Tác giả: Trương Lăng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NXB Đà Nẵng, 2000.
Lần xuất bản: Lần thứ 2
Số trang: 100
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Hướng dẫn điều trị các bệnh truyền nhiễm, nội khoa, sinh sản, giun sán và ký sinh trùng, bệnh ngộ độc
Sách liên quan