First slide

Chi tiết sách

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm. - Tập 3.
Tác giả: Hội chăn nuôi Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NXB Nông nghiệp, 2001.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 330
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Kỹ thuật chăn nuôi bò, trâu, dê ngựa
Sách liên quan