First slide

Chi tiết sách

Sổ tay hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt quy mô vừa và nhỏ
Tác giả: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2019
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 98
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Sổ tay hỏi đáp Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan bố mẹ quy mô vừa và nhỏ
Sách liên quan