First slide

Chi tiết sách

Nuôi gà thịt label lông màu
Tác giả: Lê Hồng Mận, Đoàn Xuân Trúc
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội; NXB Nông nghiệp , 2001.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 99
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Chọn giống gà. Phương thức chăn nuôi. Chuồng trại. Kỹ thuật ấp trứng. phòng và chữa bệnh
Sách liên quan