First slide
- Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm tại Bình Định.

 
- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống (gốc, cấp I, cấp II) nấm Đông trùng hạ thảo phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo dùng làm nguyên liệu (Đông trùng hạ thảo được hút chân không, Đông trùng hạ thảo khô).
- Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo (Rượu Đông trùng hạ thảo, Đông trùng hạ thảo dạng viên (viên hoàn cứng)).

 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC:

 

 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC:

Quy trình kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa. Năm 2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình cho 2440 nông dân (40 lớp). Bên cạnh đó, Chi cục đã đưa quy trình vào các thông báo hàng tuần, các văn bản hướng dẫn phòng trừ bệnh thối thân đến toàn thể nhân dân biết và áp dụng.


 

Kết quả nghiên cứu của đề tài được tham khảo trong quá trình xây dựng phương án ứng phó với lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được ban hành năm 2018, nhất là vùng bị ảnh hưởng lũ quét, ngập lụt để xây dựng kịch bản đi dời trong mưa, lũ.


 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC: