First slide

Chi tiết sách

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm - Tập 2
Tác giả: Hội chăn nuôi Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NXB Nông nghiệp, 2001.
Lần xuất bản: Lần thứ
Số trang: 501
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Kỹ thuật nuôi gà, vịt, ngan, gà tây, ngỗng, thỏ.
Sách liên quan