First slide
Tên đề tài: Hỗ trợ xây dựng website và sàn giao dịch điện tử trong doanh nghiệp.
Tổ chức chủ trì: Cty Điện toán và truyền số liệu
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nghiêm Xuân Tịnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Xác định hiện trạng tin học ứng dụng trong các cơ quan,doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kết quả thực hiện: -Xây dựng các ứng dụng dùng chung hỗ trợ cho các cơ quan doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, giao dịch và thanh toán trực tuyến trên mạng ...
Thời gian bắt đầu: 01/09/2002
Thời gian kết thúc: 01/12/2003
Kinh phí thực hiện: 795.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan