First slide
Tên đề tài: Bảo tồn nguồn gen Dừa nước (Nypa fruticans) nhằm phục hồi rừng ngập mặn, phục vụ du lịch sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Thị Mỹ Thảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Bảo tồn nguồn gen Dừa nước nhằm phục hồi và cung cấp nguồn gen giống cây trồng rừng ngập mặn, bảo vệ tài nguyên di truyền, cung cấp nguồn nguyên liệu duy trì đa dạng sinh học.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2023
Thời gian kết thúc: 31/12/2025
Kinh phí thực hiện: 400.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan