First slide
Tên đề tài: Diễn biến thành phần loài, tập tính sinh học, vai trò truyền bệnh của muỗi Anopheles và biện pháp phòng chống vecto có hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán ngủ rẫy ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Nguyễn Thị Duyên
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: - Đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng chống vecto cho ngủ nhà rẫy
Kết quả thực hiện: - Điều tra thành phần, mật độ các loài Anopheles tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh - Đánh giá hiệu quả của hai biện pháp phòng chống vecto bằng màn tẩm hóa chất và phun tường vách cho ngủ nhà rẫy
Thời gian bắt đầu: 01/04/2008
Thời gian kết thúc: 01/04/2009
Kinh phí thực hiện: 132.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan