First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO) và chế biến sản phẩm thương mại cho cây dược liệu Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.,) tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Thanh Hương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu:

Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân giống, trồng, thu hái và bảo quản dược liệu Đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại An Toàn, An Lão;- Phân tích, đánh giá chất lượng dược liệu Đảng sâm trồng tại An Toàn, An Lão theo Dược điển Việt Nam V; Nghiên cứu bào chế 04 sản phẩm thương mại (thuốc/thực phẩm bảo vệ sức khỏe) từ Đảng sâm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của cây thuốc.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2021
Thời gian kết thúc: 30/04/2025
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan