First slide
Tên đề tài: Giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác thiết kế, thi công xây dựng công trình có sử dụng gạch không nung (gạch xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Xây dựng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Viết Bảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Nghiên cứu, phân tích các nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, thấm tường xây gạch không nung xi măng cốt liệu (sau đây viết tắt là gạch không nung); Xác định các giải pháp kỹ thuật ứng dụng vào công trình để giải quyết hiện tượng nứt, thấm tường xây có sử dụng gạch không nung; Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế và thi công tường xây, khối xây sử dụng gạch không nung trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/11/2021
Thời gian kết thúc: 30/11/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan