First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột gan mực từ phế liệu chế biến thủy sản và đánh giá khả năng sử dụng bột gan mực trong thức ăn tôm thẻ
Tổ chức chủ trì: Đại học Nông Lâm TPHCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. LÊ THANH HÙNG
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Quy trình pilot (50kg/mẻ) - Liệt kê các công đoạn chế biến (xay -> thủy phân -> trộn -> sấy -> nghiền) - Công thức phối trộn nguyên liệu (70 lít dịch mực và 25 kg khô đậu nành) - Hiệu suất thu hồi (từ 100 kg phụ phẩm mực -> 103kg dịch mực dạng sệt). - Sản xuất 215 kg bột gan mực đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi QCVN 01- 78:2011/BNNPTNT
Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2017
Kinh phí thực hiện: 740.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan