First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu và thử nghiệm ngư cụ phòng tránh cá nhám tại vùng biển tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Duy Lâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Vận hành hệ thống ngư cụ phòng tránh cá nhám nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại vùng biển vịnh Quy Nhơn
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan