First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển ven bở Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa
Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Võ Sĩ Tuấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan