First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp KHCN để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền-áp dụng cho cửa Tam Quan, Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Đỗ Minh Đức
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan