First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất muối sạch trong sản xuất muối tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Muối và thương mại Thanh Hóa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Đình Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Đánh giá thực trạng và những triển vọng xuất khẩu đối với ngành muối tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu xử lý nước chạt, kỹ thuật kết tinh muối -Kết quả nghiên cứu bảo quản muối sau thu hoạch
Thời gian bắt đầu: 01/03/2005
Thời gian kết thúc: 01/08/2006
Kinh phí thực hiện: 255.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan