First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa tại Bình Định
Tổ chức chủ trì:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Tất Phát
Ngày nghiệm thu: 18/12/2015
Giấy đăng ký KQ số: 154/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 24/02/2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Quy trình kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa. Năm 2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình cho 2440 nông dân (40 lớp). Bên cạnh đó, Chi cục đã đưa quy trình vào các thông báo hàng tuần, các văn bản hướng dẫn phòng trừ bệnh thối thân đến toàn thể nhân dân biết và áp dụng.

Hiệu quả kinh tế:

Khi áp dụng quy trình vào sản xuất thì lợi nhuận cao hơn đối chứng từ 1.5 triệu đến 3 triệu... - Về môi trường, giảm số lần phun thuốc do đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho sinh viên, học viên nghiên cứu

Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan