First slide
Tên đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vườn cây đầu dòng cung cấp hom Keo lai phục vụ sản xuất cây giống trồng rừng tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đăng Quang
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số: 07/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 05/09/2022
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Sản xuất cây giống Keo lai

Hiệu quả kinh tế:

Sản xuất cây giống Keo lai chất lượng cao.

Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan