First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae sản xuất chế phẩm sinh học - probiotic phòng ngừa bệnh đốm trắng trong nuôi tôm ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo; ThS. Lê Hồng Linh
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Phân lập, tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật bản địa có khả năng chịu mặn cao, hoạt tính xử lý môi trường tốt và tăng sức đề kháng của tôm trong phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở Bình Định. Tạo dòng tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng công nghệ bề mặt tế bào giúp tăng sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng trong phòng ngừa bệnh đốm trắng. - ND3: Nghiên cứu thiết kế công thức probiotic làm thức ăn bổ sung với bộ chủng vi sinh bản địa và nấm men ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào giúp tăng khả năng xử lý môi trường và tăng sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng trong phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở Bình Định. - ND4: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học tăng khả năng xử lý môi trường và tăng sức đề kháng của tôm thẻ chân trắng trong phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở Bình Định.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan