First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện; đề xuất áp dụng đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống tại BV đa khoa tỉnh và BV đa khoa Bồng Sơn từ năm 2003-2004
Tổ chức chủ trì: Sở Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Hồ Việt Mỹ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện -Xây dựng quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện
Kết quả thực hiện: -Số liệu thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện -Định danh các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện và mức độ nhảy cảm, kháng thuốc của chúng
Thời gian bắt đầu: 01/06/2003
Thời gian kết thúc: 01/02/2005
Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan