First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng định vị có dẫn đường kết hợp tiêu sợi huyết trong phẫu thuật xuất huyết não tự phát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS BS Phạm Ngọc Hải
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não ở bệnh nhân xuất huyết não tự phát; Đánh giá kết quả điều trị xuất huyết não tự phát bằng phẫu thuật định vị có dẫn đường kết hợp với thuốc tiêu sợi huyết.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/08/2022
Thời gian kết thúc: 31/08/2024
Kinh phí thực hiện: 512.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan