First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn của siêu âm để phẫu thuật chấn thương chi trên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS – BSCKII Nguyễn Thanh Bảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Đánh giá hiệu quả vô cảm trong phẫu thuật và giảm đau sau phẫu thuật của phương pháp gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn của siêu âm cho phẫu thuật chi trên; Đánh giá kết quả và xây dựng quy trình thực hành chuẩn của phương pháp gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới dưới hướng dẫn của siêu âm để phẫu thuật và giảm đau sau mổ chi trên.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 294.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan