First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thông khí một phổi trong gây mê phẩu thuật lồng ngực
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Nguyễn Văn Huấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Khảo sát sự biến đổi hô hấp và huyết động trong quá trình gây mê phẫu thuật lồng ngực bằng kỹ thuật thông khí một phổi
Kết quả thực hiện: -Kết quả ứng dụng phương pháp thông khí một phổi trong gây mê phẩu thuật lồng ngực tại BV đa khoa Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/05/2010
Thời gian kết thúc: 01/10/2011
Kinh phí thực hiện: 171.090.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan