First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi tôm hùng giống tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Hữu Hào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xây dựng mô hình đồng quản lý trong khai thác hợp lý để bảo vệ nguồn lợi tôm hùm giống góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của các hộ dân cư vùng ven biển
Kết quả thực hiện: -Thực hiện mô hình đồng quản lý thí điểm ứng dụng các giải pháp (quản lý và kỹ thuật) có sự tham gia của chính quyền và cộng đồng ngư dân -Các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/03/2010
Kinh phí thực hiện: 203.290.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan