First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất thuốc viên nang mềm sữa ông chúa
Tổ chức chủ trì: Cty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Bành Thị Ngọc Quỳnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Sản xuất thành công sản phẩm viên nang mềm sữa ông chúa và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc
Kết quả thực hiện: Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ triển khai trong dự án Sản xuất 2 triệu viên nang mềm sữa ong chúa, hàm lượng 500mg/viên, đạt tiêu chuẩn và ổn định
Thời gian bắt đầu: 01/03/2008
Thời gian kết thúc: 01/03/2010
Kinh phí thực hiện: 2.708.535.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan