First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bênh nhân nhồi máu não tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKI Trần Văn Trung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Đánh giá hình thái động mạch đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler màu ở bệnh nhân nhồi máu não.
Kết quả thực hiện: -Hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ gồm đường kính, độ dày nội trung mạc, độ dày mảng sơ vữa nhóm nghiên cứu và nhóm chính - Mối liên quan hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ với lâm sàng qua các thang điểm Rankin, orgogozo, hình ảnh CT...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2011
Kinh phí thực hiện: 122.790.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan