First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trương kim Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Mô tả đặc điểm lâm sàng và Xquang của bệnh nhân có chỉ định thay khớp háng toàn phần không xi măng; Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 414.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan