First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng và tỷ lệ đặt nội khí quản khó ở bệnh nhân phẫu thuật có gây mê toàn thân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Nguyễn Văn Huấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng và tỷ lệ đặt ống nội khí quản khó ở bệnh nhân gây mê toàn thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Đánh giá và xử trí các tai biến ở các bệnh nhân đặt NKQ khó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Xây dựng quy trình xử trí đặt NKQ khó ở bệnh nhân gây mê toàn thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/08/2022
Thời gian kết thúc: 29/02/2024
Kinh phí thực hiện: 385.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan