First slide
Tên đề tài: Xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm trong và ngoài tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Bùi Thị Nga
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ thịt lợn trong và ngoài tỉnh Bình Định, góp phần cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tạo cơ hội việc làm và đảm bảo sinh kế cho người lao động tham gia vào chuỗi.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 1.379.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan