First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacaine và fentanyl để giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Khai thác và đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật. Tiến hành kỹ thuật và theo dõi của phương pháp giảm đau ngoài màng cứng liên tục - bệnh nhân tự kiểm soát đau bằng hỗn hợp Levobupivacaine và Fentanyl sau phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đánh  giá  hiệu quả  của phương pháp gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacain và fentanyl, để giảm đau sau mổ thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau. 

Thời gian bắt đầu: 01/10/2019
Thời gian kết thúc: 31/10/2021
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan