First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nọi soi cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Phú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư, phục hồi lưu thông tiêu hóa theo kỹ thuật Billroth I có hoặc không nối quai hỗng tràng biệt lập; Xây dựng quy trình phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư, phục hồi lưu thông tiêu hóa theo kỹ thuật Billroth I

Thời gian bắt đầu: 01/07/2018
Thời gian kết thúc: 31/07/2020
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan