First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lấy huyết khối bằng stent phối hợp với ống hút trên bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Nguyễn Văn Trung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn; Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn bằng stent phối hợp với ống hút.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/07/2021
Thời gian kết thúc: 31/07/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan