First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển dạng bào chế hiện đại và đánh giá tác dụng của bài thuốc điều trị chấn thương toàn thân trong võ cổ truyền Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Cảnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển dạng bào chế hiện đại 02 sản phẩm xoa bóp (dạng cồn và dạng gel) từ bài thuốc điều trị chấn thương toàn thân trong võ cổ truyền Bình Định; Đánh giá tác dụng và hiệu quả của sản phẩm trên động vật thực nghiệm và trên người; Bước đầu thương mại hóa 02 sản phẩm trên thị trường.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2021
Thời gian kết thúc: 30/04/2024
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan