First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo chế phẩm oligochitosan khối lượng phân tử thấp từ vỏ tôm
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Hồng Linh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Chế tạo được chế phẩm oligochitosan khối lượng phân tử thấp từ vỏ tôm có khả năng làm chất kháng khuẩn, kháng nấm và chất kích kháng bệnh trên cây trồng góp phần nâng cao chất lượng và an toàn nông phẩm, giảm sử dụng các chất BVTV có nguồn gốc hóa học, an toàn với môi trường và thân thiện với người sử dụng.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan