First slide
Tên đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu tác dụng các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền, và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị của võ - y Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Thanh Hương; Nguyễn An Pha
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 28/02/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan