First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng lúa rụng hạt trong vụ đông xuân và những thất thoát sau thu hoạch lúa ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Lâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xác định nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng lúa rụng hạt trong vụ Đông Xuân và những thất thoát sau thu hoạch lúa ở Bình Định
Kết quả thực hiện: - Đưa ra những biện pháp kỹ thuật làm giảm thất thoát trong sản xuất lúa, tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa
Thời gian bắt đầu: 01/05/2006
Thời gian kết thúc: 01/07/2008
Kinh phí thực hiện: 169.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan