First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacaine và fentanyl để giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Nguyễn Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ, các tác dụng không mong muốn và mức độ hài lòng của bệnh nhân của gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacain và fentanyl, để giảm đau sau mổ thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật của phương pháp gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacain và fentanyl, để giảm đau sau mổ thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau.
Kết quả thực hiện: Sản phẩm dạng II:
- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Các thuốc giảm đau dùng PCA tĩnh mạch, PCA đường ngoài màng cứng. Cơ chế và các tác dụng phụ.
+ Tai biến và các tác dụng không mong muốn của phương pháp giảm đau ngoài màng cứng - bệnh nhân tự kiểm soát, bằng levobupivacaine và fentanyl sau phẫu thuật thay khớp háng.
+ Xây dựng quy trình: Quy trình kỹ thuật giảm đau bằng gây tê ngoài màng cứng liên tục - bệnh nhân tự kiểm soát đau.
Sản phẩm dạng III:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Đĩa DVD “Quy trình kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacain và fentanyl để giảm đau sau mổ thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau”.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2019
Thời gian kết thúc: 01/10/2021
Kinh phí thực hiện: 276.974.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan