First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng rtPA ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII. Hà Thị Phi Điệp
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Đánh giá kết quả điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng rtPA ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
- Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử trí bệnh nhân nhồi máu não cấp < 4,5 giờ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Xây dựng quy trình tiếp nhận bệnh nhân nhồi máu não cấp. Quy trình thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng rtPA ở bệnh nhân nhồi máu não cấp.
+ Quy trình cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não cấp ngoại viện: Báo động đỏ “Cách phát hiện và xử trí đúng bệnh nhận đột quỵ”.
+ Nhiệm vụ và chức năng của đội đột quỵ phản ứng nhanh.
Sản phẩm dạng III:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Đĩa DVD về truyền thông giáo dục sức khỏe "Cách phát hiện và xử trí bệnh nhân đột quỵ".
Thời gian bắt đầu: 01/11/2019
Thời gian kết thúc: 01/11/2021
Kinh phí thực hiện: 349.526.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan