First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu biến đổi nồng độ Lipoprotein (a) và Homocysteine máu ở bệnh nhân suy thận mạn trước và sau chạy thận nhân tạo chu kỳ
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Huỳnh Văn Nhuận
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đánh giá sự biển đổi nồng độ Lipoprotein (a) và Homocystein máu ở bệnh nhân suy thận mạn trước và chạy thận nhân tạo chu kỳ so với người bình thường. -Xác định mối tương quan giữa nồng độ ổi nồng độ Lipoprotein (a) và Homocystein máu với huyết áp, mức độ thiếu máu, bilan lipit máu và nồng độ Vitamin B12, ACID FOLIC của bệnh nhân suy thận mạn trước và chạy thận nhân tạo chu kỳ
Kết quả thực hiện: -Nồng độ Lipoprotein (a) không tương quan với tuổi,giới, nồng độ albumin, nồng độ Hemoglobin, nồng độ các thành phần lipit máu tăng và tăng huyết áp....
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/03/2008
Kinh phí thực hiện: 142.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan