First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bơm thuốc điều trị ung thư phối hợp với nút động mạch nuôi u trong điều trị ung thư gan nguyên phát
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Bs CKII NGUYỄN VĂN TRUNG
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư gan nguyên phát được điều trị bằng phương pháp bơm thuốc điều trị ung thư và nút động mạch nuôi khối u gan.
- Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát được điều trị bằng phương pháp bơm thuốc điều trị ung thư và nút động mạch nuôi khối u gan.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét một số biến chứng có thể gặp trong điều trị can thiệp ung thư gan bằng phương pháp TACE.
+ Chẩn đoán giai đoạn ung thư biểu mô tế bào gan và chỉ định thuyên tắc mạch.
+ Quy trình bơm thuốc điều trị ung thư phối hợp với nút động mạch nuôi u trong điều trị ung thư gan nguyên phát.
Sản phẩm dạng 3:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 01 video clip về quy trình về quy trình thực hiện 01 ca phẫu thuật.
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 01/09/2019
Kinh phí thực hiện: 233.746.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan