First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Ngọc Đạo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Đánh giá khả năng thích ứng của một số loài hoa cảnh quan tại xã Vĩnh Sơn đáp ứng yêu cầu cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.
- Tuyển chọn được 2-3 loài cây hoa cảnh quan thích ứng với điều kiện khí hậu Vĩnh Sơn.
- Xây dựng quy trình trồng và chăm sóc những loài hoa thích nghi.
Kết quả thực hiện: - Cây hoa Mai Anh Đào: Sống tốt 120 cây, cây có hoa 50 cây;1.600 cây con
- Cây Anh Đào Nhật Bản: 15 cây.
- Cẩm Tú Cầu: 252 cây có hoa, 400 cây con
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và Báo cáo tóm tắt
- Báo cáo 02 chuyên đề nghiên cứu
- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc: Mai Anh Đào, Anh Đào Nhật Bản Cẩm Tú Cầu
- 02 bài báo về kết quả đề tài đăng trên tạp chí KH&CN tỉnh.
- Đĩa DVD chứa nội dung tuyên truyền phát triển du lịch Vĩnh Sơn
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 01/03/2020
Kinh phí thực hiện: 676.565.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan