First slide
Tên đề tài: Khảo sát, xây dựng bản đồ dịch tể hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) và bệnh dịch tả heo trên đàn heo tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Thú y Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSTY Nguyễn Văn Quốc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Khảo sát, xây dựng bản đồ dịch tể hội chứng rối loạn sinh sản vàhô hấp (PRRS) và bệnh dịch tả heo trên đàn heo tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên heo ở trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Định Khảo sát tỷ lệ mang trùng đối với virus PRRS trên đàn heo tại tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2011
Thời gian kết thúc: 01/12/2012
Kinh phí thực hiện: 480.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan