First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ2 tại phòng khám ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Trần Đình Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Khảo sát những đổi thay về hình thái và chức năng cơ tim thất trái thông qua một số thông số siêu âm tim ở bênh nhân đái tháo đường typ 2
Kết quả thực hiện: - Khảo sát những đổi thay về hình thái và chức năng cơ tim thất trái thông qua một số thông số siêu âm tim ở bênh nhân đái tháo đường typ 2 -Xác định mối tương quan của các thông số siêu âm tim
Thời gian bắt đầu: 01/04/2012
Thời gian kết thúc: 01/04/2014
Kinh phí thực hiện: 111.600.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan