First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) dưới tán rừng tự nhiên thuộc xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Kiểm lâm Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Đình Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) dưới tán rừng tự nhiên thuộc xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Khảo sát nguồn giống sâm Ngọc Linh, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng
Thời gian bắt đầu: 01/06/2012
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 832.610.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan