First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặt máy tạo nhịp 2 buồng tái đồng bộ cơ tim trong điều trị suy nút xoang và Block nhĩ thất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK Cấp II Phan Nam Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân suy nút xoang và block nhĩ thất được đặt máy tạo nhịp 2 buồng, tái đồng bộ nhịp nhĩ thất.
- Đánh giá hiệu quả đặt máy tạo nhịp 2 buồng, tái đồng bộ nhịp nhĩ thất trong điều trị nút xoang và block nhĩ thất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Cập nhật chẩn đoán suy nút xoang và block nhĩ thất.
+ Các biến chứng ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp 2 buồng tái đồng bộ nhịp nhĩ thất.
+ Quy trình đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng tim.
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 01 video clip về quy trình đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng tim.
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 01/09/2019
Kinh phí thực hiện: 200.287.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan