First slide

Phim KH&CN

Phim bệnh héo xanh trên khoai tây

VTV2

Phim phòng trị bệnh cho tôm bằng dược thảo

VTV2

Phim phát triển nghề nuôi thỏ

VTV2

Phim phát triển mô hình công nghệ khí sinh học biogas cho các vùng nông thôn thanh hóa

VTV2

Phim phát triển lúa gieo thẳng ở vĩnh phúc

VTV2

Phim phát triển kinh tế vac theo hướng bền vững tại huyện phúc thọ, hà tây

VTV2

Phim phát triển kinh tế trên vùng khô hạn từ cây bông vải

VTV2

Phim phát triển cây công nghiệp trên đất núi điện biên, tây bắc. cây cao su

VTV1

Phim phân vi sinh từ trùn quế

VTV2

Phim nuôi tôm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

VTV2

Phim nuôi trồng thủy sản tu hài, vẹm, cá song,... theo hướng bền vững

VTV2

Phim nuôi thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

VTV2