First slide

Phim KH&CN

Phim: quy trình kỹ thuật bảo quản khoai tây quy mô hộ gia đình

VTV2

Phim: bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà

VTV2

Phim: kỹ thuật trồng nấm sò

VTV2

Phim: bệnh dịch tả lợn

VTV2

Phim: bệnh sán lá gan ở trâu bò

VTV2

Phim: bệnh gà rù. bệnh newcastle

VTV2

Phim: kỹ thuật nuôi cua biển

VTV2

Phim: kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng môn

VTV2

Phim: kỹ thuật trồng tre lục trúc lấy măng

VTV2

Phim: kỹ thuật trồng nấm linh chi

VTV2