First slide

Phim KH&CN

Phim một số sâu bệnh hai bưởi thanh trà ở thừa thiên huế

VTV2

Phim tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm

VCTV6

Phim tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái

VTV2

Phim dùng ong ký sinh diệt trừ bọ dừa ở thừa thiên huế

VTV2

Phim thao tác cần lưu ý khi vắt sữa dê

VTV2

Phim công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm hàu thái bình dương phục vụ xuất khẩu

VTV2

Phim sợi đũi và sản phẩm tơ lụa

VCTV6

Phim sản xuất sữa bò tươi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV2

Phim sản xuất rau mầm an toàn

VCTV6

Phim sản xuất rau an toàn theo hướng vietgap ở hà tây

VTV2

Phim sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn global gap

VTV2

Phim sản xuất rau hữu cơ

VTV2